Пармен (до 1743 г.)

игумен Яковлев. и Петровского мон., яросл. еп. {Половцов}