Головина В. З.

авт. "Семейн. хрон." ("Ист. вестн.", 1910—11). {Венгеров}