Даниил строит. Предтечева мон.

строит.

Предтечева мон. в г. Котельниче, Вятск. еп., в февр. 1691. {Половцов}